Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FAR-MED | ul. Kaszubska 1 lok. 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | tel. 697 510 089 | e-mail: biuro@superratownik.pl

Ratownik medyczny


W sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, niejednokrotnie wzywana jest karetka pogotowia. Niezbędna pomoc udzielana na miejscu zdarzenia przez ratowników medycznych, ma niebagatelny wpływ na dalsze losy osoby, która ucierpiała wskutek nieszczęśliwego wypadku czy zdarzeń losowych. Dlatego warto zastanowić się, kim jest ratownik medyczny i jaki jest zakres jego obowiązków.

Przede wszystkim, to właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność związana z oceną stanu zdrowia osoby poszkodowanej oraz podjęcie czynności podtrzymujących funkcje życiowe, dzięki którym możliwe będzie jej bezpieczne przetransportowanie do placówki medycznej, zapewniającej kompleksową opiekę.

W zależności od stanu zdrowia poszkodowanego, ratownik medyczny może podjąć się samodzielnego wykonania wielu czynności, ratujących zdrowie i życie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2016 roku, ratownik medyczny jest upoważniony do m.in.:

 • oceny stanu zdrowia,
 • zastosowania pozycji bocznej bezpiecznej,
 • bezprzyrządowego przywrócenia drożności dróg oddechowych,
 • przyrządowego przywrócenia drożności dróg oddechowych,
 • podjęcia tlenoterapii,
 • wykonania i oceny zapisu EKG,
 • wykonania defibrylacji,
 • wykonania intubacji,
 • podawania różnego rodzaju leków,
 • unieruchamiania złamań, zwichnięć, skręceń oraz odcinka szyjnego,
 • tamowania krwawień zewnętrznych,
 • oraz wielu innych czynności.

Praca ratownika medycznego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego wymagane jest odpowiednie wykształcenie oraz osobiste predyspozycje, umożliwiające wykonywanie tego zawodu.

© 2021 SuperRatownik.pl